Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Axxum GmbH

Děkujeme za Váš zájem o naši internetovou stránku. Ochrana Vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Níže Vás podrobně informujeme o tom, jak zacházíme s Vašimi údaji.

Správce pro ochranu osobních údajů

Poskytovatelem internetové stránky a správcem odpovědným za zpracování dat je
Axxum GmbH
In der Fleute 46
42389 Wuppertal

Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů

Christian Mommers
intersoft consulting services AG
Beim Strohhause 17
20097 Hamburg
E-mail: cmommers@intersoft-consulting.de

Shromažďování Vašich údajů

Naši on-line nabídku můžete využívat bez sdělení své totožnosti. Neshromažďujeme údaje o Vašem jméně a adrese, ani kontaktní údaje.

Webová analytika – Google Analytics

Tato internetová stránka používá službu Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. (dále jen „Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, což jsou textové soubory, které se uloží na počítači uživatele a umožňují analýzu používání internetové stránky. Informace o používání této internetové stránky uživatelem, které soubory cookies vytvoří, jsou zpravidla přeneseny na server Google v USA a na něm uloženy. Na této internetové stránce byla aktivována anonymizace IP adresy, takže IP adresa uživatelů služeb Google v členských státech Evropské unie nebo v dalších státech dohody o Evropském hospodářském prostoru je nejprve zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude na server společnosti Google v USA přenesena celá IP adresa a následně tam bude zkrácena. Z pověření provozovatele této internetové stránky bude společnost Google používat tyto informace pro vyhodnocení toho, jak uživatelé používají internetovou stránku, aby mohla vytvořit zprávy o aktivitě internetové stránky a poskytnout jejímu provozovateli další služby spojené s používáním internetové stránky a internetu. IP adresa, předaná Vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics, nebude propojena s ostatními daty společnosti Google. Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením svého prohlížeče; v tomto případě se ale může stát, že nebudete moci používat všechny funkce této internetové stránky. Ve shromažďování dat, která jsou vytvářena souborem cookie a která se vztahují k Vašemu používání této internetové stránky (vč. Vaší IP adresy), a ve zpracování těchto dat můžete společnosti Google rovněž zabránit tím, že si stáhnete a nainstalujete plugin pro prohlížeč přes následující odkaz. Zde si můžete stáhnout aktuální verzi.

Právo na informace o shromážděných osobních údajích a další práva

Máte právo na bezplatnou informaci o svých uložených datech a případně právo na opravu, znepřístupnění, výmaz, omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování těchto dat a rovněž právo na přenesení těchto dat na Vás nebo na třetí osobu.

Kontaktní osoba pro ochranu osobních údajů

Máte-li otázky ke shromažďování, zpracování nebo používání svých osobních údajů nebo přejete-li si informace, opravu, znepřístupnění nebo výmaz údajů či odvolání udělených svolení, obraťte se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat na nás stížnost u příslušného dozorového úřadu. Zemský pověřenec pro ochranu osobních údajů a svobodu informací spolkové země Severní Porýní-Westfálsko
Kavalleriestr. 2-4
40213 Düsseldorf
Telefon: +49 21138424-0
Fax: +49 21138424-10
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

Stav: 14. 6. 2018