Za svět, ve kterém budeme žít rádi i zítra.

Jsme si vědomi své odpovědnosti vůči životnímu prostředí a budoucím generacím a zavazujeme se k udržitelné hospodářské činnosti.

EKONOMIKA

V centru pozornosti naší firemní strategie je harmonie udržitelného a efektivního hospodářského rozvoje.

Více informací najdete v našem (odkaz: /sustainability/axxum-sustainability-report-2021.pdf text: Sustainability Report 2021 cíl: prázdný).

EKOLOGIE

Snižování naší CO₂ stopy stavíme do popředí našich aktivit a vyvíjíme inovativní opatření pro její realizaci.

Další podrobnosti najdete v našem (odkaz: /sustainability/axxum-sustainability-report-2021.pdf text: Sustainability Report 2021 cíl: prázdný).

SOCIÁLNÍ ASPEKTY

Zasazujeme se o sociální spravedlnost uvnitř i vně společnosti. Přitom v pravidelných intervalech na schůzkách CIP rozšiřujeme a revidujeme naše opatření.

Více podrobností najdete v našem (odkaz: /sustainability/axxum-sustainability-report-2021.pdf text: Sustainability Report 2021 cíl: prázdný).

Náš závazek k větší udržitelnosti

Naší motivací je klimatická neutralita do roku 2030 - každoročně sestavujeme naši firemní uhlíkovou stopu.

Používáme 100% ekologickou elektřinu a zaměřujeme se na e-mobilitu.

S ohledem na náš cíl pracujeme na inovativních a na budoucnost orientovaných obalových řešeních. Nabízíme vám CO₂ neutrální krabice a obaly s certifikovaným nástrojem. Pomozte nám a kontaktujte nás: (e-mail: nachhaltigkeit@axxum.eu text: nachhaltigkeit@axxum.eu).

Rozsah 1: Tato kategorie zahrnuje přímé emise, které jsou námi kontrolovány nebo vlastněny. V našem případě se jedná o spotřebu paliva a plynu. V roce 2021 činila tato hodnota 3 845 tun CO2.

Rozsah 2: Zde se vykazují nepřímé emise, které jsou vlastněny a kontrolovány třetími stranami a musí být vykazovány. V našem případě se jedná o spotřebu elektrické energie. V roce 2021 činila hodnota 939 tun CO2.

Rozsah 3: Tato kategorie zahrnuje nepřímé emise, které jsou vlastněny a kontrolovány třetími stranami a musí být rovněž vykazovány.
pod kontrolou třetích stran a mohou být vykazovány dodatečně.
V našem případě se jedná o odpady a také o spotřebu odpadů a sladké vody. V
2021 činila tato hodnota 89 tun CO2.

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) jsou 17 globálními cíli přijatými Organizací spojených národů jako plán udržitelného rozvoje do roku 2030.

Jako první krok jsme se rozhodli realizovat 11 cílů udržitelného rozvoje. Každý z jednotlivých cílů SDG naleznete zde se stručným přehledem.

Žádná chudoba

Spravedlivá odměna a dodržování lidských práv jsou na prvním místě v programu udržitelného rozšiřování pracovních míst a jsou pevně zakotveny v našich cílech. Při výběru našich obchodních partnerů navíc dbáme na to, aby byli v souladu s našimi cíli.

Zdraví a pohoda

Jako zaměstnavatel zajišťujeme bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti v rámci právních předpisů. Naši specialisté na bezpečnost práce a podnikoví lékaři poskytují poradenství a zajišťují dodržování těchto předpisů.

Kvalitní vzdělávání

Věříme, že udržitelného růstu lze dosáhnout pouze tehdy, pokud se naši zaměstnanci mohou svobodně rozvíjet a růst. To podporujeme mimo jiné řadou různých možností dalšího vzdělávání. Zároveň vidíme budoucnost v našich učních a podporujeme je v jejich růstu a na jejich cestě do profesního života.

Rovnost žen a mužů

V odvětví, kde převážně dominují muži, jdeme dobrým příkladem a neustále zvyšujeme podíl žen v naší společnosti. V uplynulém roce jsme již dosáhli určitého pokroku.

Cenově dostupná a čistá energie

Využíváme rozvoje obnovitelných zdrojů energie a již je ve společnosti realizujeme formou různých projektů. Přechod na zelenou elektřinu ukazuje, že trvale udržitelné povědomí může mít současně i ekonomický přínos. Rozšiřování elektrických dobíjecích stanic v našich provozovnách je prioritou a navíc nám pomáhá využívat elektromobily.

Důstojná práce a hospodářský růst

Dobrá a bezpečná pracovní místa a dodržování minimální mzdy jsou v naší společnosti nejvyššími prioritami a pomáhají nám fungovat udržitelně a růst jako společnost se správným povědomím.

Průmysl, inovace a infrastruktura

Se záměrem stát se hybnou silou inovací v oboru se aktivně zabýváme tématem digitalizace. Za tímto účelem jsme vytvořili vlastní oddělení AXXUM Innovation, které se zabývá výhradně tématy budoucnosti a pohání skupinu AXXUM kupředu.

Méně nerovností

Pěstujeme férové vzájemné vztahy tím, že je pevně zakotvíme v naší firemní kultuře. Zároveň je pro nás důležitá vysoká míra rozmanitosti, protože přináší různé silné stránky, a tím nás žene kupředu v našem firemním růstu.

Udržitelná spotřeba a výroba

Regionálnost a spravedlnost jsou důležitými stavebními kameny při rozšiřování našeho udržitelného řízení dodavatelů. Naší motivací je ochrana přírodních zdrojů. Za tímto účelem máme v programu téma alternativních surovin a neustále hledáme inovativní způsoby využití nových surovin.

Opatření na ochranu klimatu

Stanovili jsme si cíl stát se do roku 2030 klimaticky neutrální. Za tímto účelem jsme založili vlastní tým pro udržitelnost. Tento tým každý den přibližuje společnost AXXUM o kousek blíže k jejímu cíli realizací různých projektů. Jedním z těchto projektů je optimalizace vozového parku pro e-mobilitu, které chceme dosáhnout do roku 2030.

Partnerství k dosažení cílů

Rozšiřování stávajících nebo navazování nových partnerství je důležitou součástí naší udržitelné firemní strategie. V popředí stojí budování dlouhodobých vztahů se zákazníky, dodavateli nebo začínajícími firmami.

Chcete rozvíjet svůj dodavatelský řetězec směrem k větší udržitelnosti a hledáte správné řešení?

Poradíme vám

Náš tým pro udržitelnost vám rád zodpoví všechny vaše dotazy a uvítá vaši zpětnou vazbu. Pošlete nám svůj požadavek a zajistěte, aby vaše doprava byla udržitelnější.

Všechna pole označená * jsou povinná pole.

Poradíme vám

Zpráva o udržitelnosti

Zjistěte více o naší strategii udržitelnosti a našich produktech s neutrálními emisemi CO₂.