Riešenia balenia
Balenie ocele

Balenie ocele patrí už desaťročia k základným kompetenciám spoločnosti Axxum.

Balenie ocele
  • Európska sieť
  • Viac ako 40-ročné skúsenosti
  • Flexibilné služby týkajúce sa balenia po celej Európe
  • Blízko k vašej lokalite

Naše partnerstvá so známymi spoločnosťami oceliarskeho priemyslu sme spolu s našimi dcérskymi podnikmi začali už v 70. rokoch minulého storočia a dodnes ich spájame do európskej siete. Patria do nej napríklad naše skupinové podniky Püschmann, AMCO a Con-Pac, ktoré majú už niekoľko rokov viaceré zastúpenia v regióne Beneluxu. Vďaka tejto sieti sme schopní, ponúknuť vám po celej Európe flexibilné baliace služby aj priamo vo vašej lokalite a stáť vám po boku s našimi expertmi – po vyše 40 rokoch nás to napĺňa určitou hrdosťou.

Balenie ocele
  • Európska sieť
  • Viac ako 40-ročné skúsenosti
  • Flexibilné služby týkajúce sa balenia po celej Európe
  • Blízko k vašej lokalite