Riešenia balenia
Obaly

Ako výrobca obalov sa, samozrejme, postaráme aj o veci týkajúce sa obalového materiálu.

Obaly
  • Klasické drevené obaly
  • Individuálne špeciálne konštrukcie
  • Pionieri pre materiálom podmienenú ochranu cievok
  • Optimálna ochrana
  • Minimálna kvóta poškodení

Popri klasických drevených obaloch, akými sú palety a debny, vyrábame napríklad v našich dcérskych spoločnostiach Hitscher a Püschmann taktiež aj individuálne a komplexné špeciálne konštrukcie. Okrem toho sme so spoločnosťou Püschmann prevzali pioniersku úlohu pre materiálom podmienenú ochranu cievok našich partnerov v oceliarskom priemysle. Okrem iného tu vyvíjame a vyrábame ochranné prstence na vnútorné a vonkajšie rohy, ako aj riešenia balení z tvrdých vlákien. Motivácia, ktorá nás pri všetkých týchto činnostiach vedie: minimalizácia kvóty poškodení a ochrana pred poškodením počas prepravy akéhokoľvek druhu.

Obaly
  • Klasické drevené obaly
  • Individuálne špeciálne konštrukcie
  • Pionieri pre materiálom podmienenú ochranu cievok
  • Optimálna ochrana
  • Minimálna kvóta poškodení