Riešenia pre dodávateľský reťazec
Výrobná logistika

Ako integrovaný partner garantujeme vďaka svojim logistickým riešeniam odborný a špecifické know-how na zabezpečenie just in time a just in sequence výrobných procesov.

Výrobná logistika
  • Analýza rizík a registrácia požiadaviek
  • Komplexné riešenia
  • Zásobovanie výroby a likvidácia odpadov
  • Po celej Európe

Tu so spoločnosťou CON-PRO preberáme analýzu rizík a príjem požiadaviek na výrobnú logistiku a – popri odbornej realizácii všetkých logistických úkonov – si stojíme za komplexnými riešeniami. Spoločnosť Axxum je v známych priemyselných spoločnostiach už roky zodpovedná za zásobovanie výroby a likvidáciu odpadov. Plánujeme prepravcov, vystavujeme prepravné doklady a preberáme zaistenie a upevňovanie nákladu – po celej Európe výlučne iba vyškoleným odborným personálom.

Výrobná logistika
  • Analýza rizík a registrácia požiadaviek
  • Komplexné riešenia
  • Zásobovanie výroby a likvidácia odpadov
  • Po celej Európe