Služby
Riešenia pre dodávateľský reťazec
Je jedno, čím chcete pohnúť: Spoločnosť Axxum je váš spoľahlivý partner pre celý dodávateľský reťazec. Pri vašich prepravných zámeroch vás podporíme inteligentnými službami – či už pri preprave priamo do vašich výrobných prevádzok alebo k vašim zákazníkom vo všetkých častiach sveta.

Vďaka našej medzinárodnej kompetencii v logistike vyvíjame individuálne, ako aj časovo úsporné riešenia a realizujeme všetky nevyhnutné kroky na dosiahnutie uspokojivého logistického reťazca – od príjmu tovaru a skladovania cez plánovanie prepravy, preclenie, nakládku až po sledovanie.

Riešenia pre dodávateľský reťazec

Prepravné výzvy chápeme ako celok.

Inbound a skladovanie
 • Príjem tovaru a skladovanie
 • Inteligentné a efektívne skladové procesy
 • Vlastné skladovacie plochy
 • Služby v lokalite zákazníka
 • Časovo a finančne efektívne

Preto naša ponuka začína už pri zabezpečení príjmu a skladovania vášho tovaru, ktoré uskutočňujú naše dcérske podniky CON-PRO a REPACK. Predovšetkým sa cítime zodpovední za to, aby sme do vašej výrobnej logistiky zaviedli inteligentné a efektívne skladové procesy. Pritom pre vás nemáme pripravené iba vlastné plochy, ale svoje služby vám ponúkame aj priamo vo vašich lokalitách – časovo a finančne efektívne.

Inbound a skladovanie
 • Príjem tovaru a skladovanie
 • Inteligentné a efektívne skladové procesy
 • Vlastné skladovacie plochy
 • Služby v lokalite zákazníka
 • Časovo a finančne efektívne
Riešenia pre dodávateľský reťazec

Ako integrovaný partner garantujeme vďaka svojim logistickým riešeniam odborný a špecifické know-how na zabezpečenie just in time a just in sequence výrobných procesov.

Výrobná logistika
 • Analýza rizík a registrácia požiadaviek
 • Komplexné riešenia
 • Zásobovanie výroby a likvidácia odpadov
 • Po celej Európe

Tu so spoločnosťou CON-PRO preberáme analýzu rizík a príjem požiadaviek na výrobnú logistiku a – popri odbornej realizácii všetkých logistických úkonov – si stojíme za komplexnými riešeniami. Spoločnosť Axxum je v známych priemyselných spoločnostiach už roky zodpovedná za zásobovanie výroby a likvidáciu odpadov. Plánujeme prepravcov, vystavujeme prepravné doklady a preberáme zaistenie a upevňovanie nákladu – po celej Európe výlučne iba vyškoleným odborným personálom.

Výrobná logistika
 • Analýza rizík a registrácia požiadaviek
 • Komplexné riešenia
 • Zásobovanie výroby a likvidácia odpadov
 • Po celej Európe
Riešenia pre dodávateľský reťazec

Pri vašich mimoeurópskych prepravných zámeroch za vás špecialisti nášho dcérskeho podniku CON-PRO ochotne vybavia príslušné preclenie.

Preclenie
 • Vybavenie colných dokumentov
 • Komunikácia
 • Príprava nákladu na preclenie

Zostavíme potrebné colné doklady, pripravíme váš náklad na preclenie a prevezmeme komunikáciu s príslušnými úradmi na mieste expedície a doručenia.

Preclenie
 • Vybavenie colných dokumentov
 • Komunikácia
 • Príprava nákladu na preclenie
Riešenia pre dodávateľský reťazec

Spoločnosť Axxum je v logistike ako doma. Je jedno, či využívate pozemnú, lodnú alebo leteckú prepravu, o váš prepravný zámer sa budú neustále starať špecialisti.

Odosielanie
 • Špecialisti na pozemnú, lodnú a leteckú prepravu
 • Riadenie a plánovanie komunikácie, ako aj prepravy

Okrem iného prevezmeme za vás prostredníctvom našej dcérskej firmy CON-PRO výber a posúdenie prepravných prostriedkov, naplánujeme a objednáme prepravu a budeme riadiť komunikáciu medzi objednávateľom, miestom odoslania a doručenia, dopravcom a, samozrejme, medzi vašimi zákazníkmi.

Odosielanie
 • Špecialisti na pozemnú, lodnú a leteckú prepravu
 • Riadenie a plánovanie komunikácie, ako aj prepravy
Riešenia pre dodávateľský reťazec

Nezávisle od toho, či potrebujete naložiť jednoduchý náklad, plochú oceľ alebo celkovo veľmi ťažké náklady, v tejto oblasti sme vždy vaším partnerom.

Nakládka
 • Špecialisti na nakládky
 • Odborná nakládka akýchkoľvek prepravných prostriedkov

Naši zamestnanci zo spoločností CON-PRO, Hitscher, Kisten Jansen, Püschmann alebo REPACK vás svojím know-how podporia pri odborne správnom naložení na akékoľvek prepravné prostriedky – ako je napríklad kamión, kontajner, flat rack, lietadlo či vlak. Je úplne jedno, pre čo sa rozhodnete alebo akú prepravu si vyžaduje Váš tovar: Špecialisti skupiny Axxum-Gruppe pritom budú so svojou expertízou kedykoľvek stáť po Vašom boku.

Nakládka
 • Špecialisti na nakládky
 • Odborná nakládka akýchkoľvek prepravných prostriedkov