Služby
Recyklácia plastov

V oblasti recyklácie za vás v celom rozsahu preberie spracovanie plastov náš dcérsky podnik CON-PRO.

Recyklácia plastov
  • Úprava plastov v celom rozsahu
  • Likvidácia a recyklácia
  • Prevzatie logistiky a opätovného predaja

V našich špeciálnych odborných procesoch prebiehajúcich po výrobe sa staráme nielen o likvidáciu, ale plasty za vás tiež recyklujeme druhovo vytriedené a preberáme kompletnú logistiku a opätovný predaj. Využívame najmodernejšiu techniku a vyškolený odborný personál.

Recyklácia plastov
  • Úprava plastov v celom rozsahu
  • Likvidácia a recyklácia
  • Prevzatie logistiky a opätovného predaja