Services
Inžiniering

V oblasti konštruovania priemyselných zariadení ste si za partnera zvolili náš dcérsky podnik GTS.

Inžiniering
  • Riadenie všetkých procesov pri konštruovaní zariadení a počas prepravy
  • Špecialisti s dlhoročnou skúsenosťou
  • Včasná, odborná realizácia v rámci rozpočtu

Prevezmeme a budeme riadiť všetky procesy týkajúce sa plánovania a výstavby vášho zariadenia alebo vášho prepravného projektu – vždy v obvyklej kvalite spoločnosti Axxum. Pritom sa neustále môžete spoľahnúť na dlhoročné skúsenosti našich inžinierov a odborných špecialistov. Ochotne zohľadníme vaše požiadavky, naplánujeme váš zámer a všetko zrealizujeme včas, odborne správne a v rámci rozpočtu.

Inžiniering
  • Riadenie všetkých procesov pri konštruovaní zariadení a počas prepravy
  • Špecialisti s dlhoročnou skúsenosťou
  • Včasná, odborná realizácia v rámci rozpočtu