Služby
Contract Manufacturing

Ako partner v priemysle sme do hĺbky oboznámení s procesmi svojich zákazníkov a vo výrobe svojich partnerov tak spoľahlivo preberáme rôzne úlohy.

Contract Manufacturing
  • Hĺbková znalosť zákazníckych procesov
  • Procesné a osobné riešenia
  • Znázornenie celého reťazca tvorby hodnôt

Spoločnosť Axxum reaguje na vaše potreby a ponúka vám procesné a osobní riešenia v outsourcingu naprieč celým vaším reťazcom tvorby hodnôt.

Contract Manufacturing
  • Hĺbková znalosť zákazníckych procesov
  • Procesné a osobné riešenia
  • Znázornenie celého reťazca tvorby hodnôt