Služby
Servis
Servis je pre nás ako vášho osobného partnera v rámci celého reťazca tvorby hodnôt vždy na prvom mieste. K úlohám pristupujeme komplexne a ich realizácia aj realizácia potrebných súvisiacich prác prebieha v súlade s vašimi hlavnými procesmi– celková starostlivosť s kvalitou spoločnosti Axxum.

Popri montáži a demontáži vášho priemyselného tovaru k nej napríklad patrí aj likvidácia obalových materiálov, profesionálna recyklácia plastov, najrôznejšie inžinierske služby alebo služby súvisiace s výrobou, ako je napríklad preberanie celých výrobných krokov.

Služby

Ako partner v priemysle sme do hĺbky oboznámení s procesmi svojich zákazníkov a vo výrobe svojich partnerov tak spoľahlivo preberáme rôzne úlohy.

Contract Manufacturing
 • Hĺbková znalosť zákazníckych procesov
 • Procesné a osobné riešenia
 • Znázornenie celého reťazca tvorby hodnôt

Spoločnosť Axxum reaguje na vaše potreby a ponúka vám procesné a osobní riešenia v outsourcingu naprieč celým vaším reťazcom tvorby hodnôt.

Contract Manufacturing
 • Hĺbková znalosť zákazníckych procesov
 • Procesné a osobné riešenia
 • Znázornenie celého reťazca tvorby hodnôt
Services

V oblasti konštruovania priemyselných zariadení ste si za partnera zvolili náš dcérsky podnik GTS.

Inžiniering
 • Riadenie všetkých procesov pri konštruovaní zariadení a počas prepravy
 • Špecialisti s dlhoročnou skúsenosťou
 • Včasná, odborná realizácia v rámci rozpočtu

Prevezmeme a budeme riadiť všetky procesy týkajúce sa plánovania a výstavby vášho zariadenia alebo vášho prepravného projektu – vždy v obvyklej kvalite spoločnosti Axxum. Pritom sa neustále môžete spoľahnúť na dlhoročné skúsenosti našich inžinierov a odborných špecialistov. Ochotne zohľadníme vaše požiadavky, naplánujeme váš zámer a všetko zrealizujeme včas, odborne správne a v rámci rozpočtu.

Inžiniering
 • Riadenie všetkých procesov pri konštruovaní zariadení a počas prepravy
 • Špecialisti s dlhoročnou skúsenosťou
 • Včasná, odborná realizácia v rámci rozpočtu
Služby

Spoločnosť Axxum nepreberá iba zodpovednosť za zabalenie a prepravu vášho priemyselného tovaru, ale, samozrejme, aj montáž a demontáž vašich produktov, ako aj s nimi súvisiace procesy na mieste doručenia.

Montage
 • Špecifické prepravné a montážne projekty
 • Dlhodobé montážne služby
 • Partnerské spoločnosti po celom svete

Vďaka našim skúseným montérom, napríklad z našich dcérskych podnikov GTS a REPACK, ponúkame popri špecifických prepravných a montážnych projektoch aj dlhodobé montážne služby.

Montage
 • Špecifické prepravné a montážne projekty
 • Dlhodobé montážne služby
 • Partnerské spoločnosti po celom svete
Služby

V oblasti recyklácie za vás v celom rozsahu preberie spracovanie plastov náš dcérsky podnik CON-PRO.

Recyklácia plastov
 • Úprava plastov v celom rozsahu
 • Likvidácia a recyklácia
 • Prevzatie logistiky a opätovného predaja

V našich špeciálnych odborných procesoch prebiehajúcich po výrobe sa staráme nielen o likvidáciu, ale plasty za vás tiež recyklujeme druhovo vytriedené a preberáme kompletnú logistiku a opätovný predaj. Využívame najmodernejšiu techniku a vyškolený odborný personál.

Recyklácia plastov
 • Úprava plastov v celom rozsahu
 • Likvidácia a recyklácia
 • Prevzatie logistiky a opätovného predaja