Tiráž

Zodpovedný poskytovateľ služieb podľa § 5 nemeckého zákona o telemédiách (Telemediengesetz/TMG/)

Axxum GmbH
In der Fleute 46
42389 Wuppertal

Telefón: +49 202 7696843-0
Telefax: +49 202 7696843-22
E-mail: info@axxum.eu

Obchodný register: Okresný súd Wuppertal, OR 7688
Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty: DE291109237
Konateľ oprávnený na zastupovanie: Werner Salber, Kai Bentz

Nižšie si môžete stiahnuť naše všeobecné obchodné podmienky špecifické pre danú krajinu a príslušné všeobecné podmienky operátora pre konkrétnu krajinu:

Všeobecné obchodné podmienky pre jednotlivé krajiny
Nemecko (Nemčina)
Nemecko (Angličtina)
Rakúsko (Nemčina)
Česká republika (Teschechi)
Slovensko (Slovenský)
Maďarsko (Maďarčina)


Všeobecné špeditérne podmienky špecifické pre danú krajinu
Nemecko (Nemčina)
Nemecko (Angličtina)
Rakúsko (Nemčina)
Česká republika (Teschechi)
Slovensko (Slovenský)
Maďarsko (Maďarčina)

Oznámenie týkajúce sa ručenia a zodpovednosti
Za obsah hypertextových odkazov prepojených stránok tretích strán sú zodpovední prevádzkovatelia týchto stránok.

Používanie informácií alebo údajov, predovšetkým rozmnožovanie textov, častí text a textov alebo obrázkového materiálu na iné ako súkromné účely si vyžaduje výslovný predchádzajúci súhlas poskytovateľa služieb.

Koncept, tvorba a programovanie
diesdas.digital - berlínska agentúra pre branding, stratégiu značky, dizajn značky, digitálnu stratégiu, dizajn obrazoviek, dizajn UX / UI, ako aj programovanie webových stránok, obchodov, aplikácií a ďalších digitálnych aplikácií.

diesdas.digital GmbH
Oranienstraße 6
10997 Berlin
Nemecko

www.diesdas.digital

Koncept
Kleinundpläcking GmbH
Potsdamer Straße 98A
10785 Berlin
Nemecko

www.kleinundplaecking.com

10.03.2021