Ochrana údajov

Vyhlásenie spoločnosti Axxum GmbH o ochrane údajov

Teší nás, že máte záujem o našu internetovú stránku. Ochrana vášho súkromia je pre nás veľmi dôležitá. Nižšie vás podrobne oboznámime so zaobchádzaním s vašimi údajmi.

Zodpovednosť za spracovanie údajov

Poskytovateľom internetovej stránky je a zodpovednosť za spracovanie údajov nesie
Axxum GmbH
In der Fleute 46
42389 Wuppertal

Naša osoba poverená ochranou údajov

Christian Mommers
intersoft consulting services AG
Beim Strohhause 17
20097 Hamburg
E-mail: cmommers@intersoft-consulting.de

Získavanie vašich údajov

Našu on-line ponuku môžete využívať bez odhalenia svojej identity. Nezaznamenávame ani vaše meno, ani vašu adresu či vaše kontaktné údaje.

Web Analytics – Google Analytics

Táto internetová stránka používa Google Analytics, službu na analýzu internetových stránok spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú do počítačov používateľov, umožňujú analýzu využívania internetovej stránky. Súborom „cookie“ vytvorené informácie o používaní tejto internetovej stránky sú spravidla prenášané a ukladané na server spoločnosti Google v USA. Na tejto stránke je aktivovaná anonymizácia IP adresy, čo znamená, že IP adresa používateľov je spoločnosťou Google skracovaná ešte v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Úplná IP adresa je prenášaná na server spoločnosti Google v USA a tam skracovaná iba vo výnimočných prípadoch. Z poverenia prevádzkovateľa tejto internetovej stránky bude spoločnosť Google používať tieto informácie na to, aby vyhodnotila využívanie internetových stránok používateľmi, aby zostavila hlásenia o aktivitách internetových stránok a aby poskytla prevádzkovateľovi internetovej stránky ďalšie služby spojené s využívaním internetových stránok a internetu. IP adresa odoslaná z vášho prehliadača nebude v rámci Google Analytics spájaná s inými údajmi spoločnosti Google. Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť príslušným nastavením svojho prehliadača; v tomto prípade nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto internetovej stránky. Navyše môžete zabrániť zaznamenávaniu prostredníctvom súboru cookie vytvorených a na vaše používanie internetovej stránky sa vzťahujúcich údajov (vrátane vašej IP adresy) spoločnosťou Google ako aj spracovávaniu týchto údajov spoločnosťou Google tak, že si stiahnete a nainštalujete plugin prehliadača, ktorý sa nachádza na nasledujúcom odkaze. Na stiahnutie aktuálnej verzie kliknite sem.

Právo na informácie a ďalšie práva

Máte právo na bezplatné poskytnutie informácií o svojich uložených údajoch a poprípade aj právo na opravu, zablokovanie, vymazanie, obmedzenie spracovania, námietku proti spracovaniu týchto údajov ako aj na prenos údajov vám alebo tretej osobe.

Kontaktná osoba pre ochranu údajov

V prípade otázok týkajúcich sa získavania, spracovávania alebo využívania vašich osobných údajov, pri poskytovaní informácií, oprave, zablokovaní alebo vymazaní údajov, ako aj v prípade odvolania udelených súhlasov sa, prosím, obráťte na našu osobu poverenú ochranou údajov.

Právo na sťažnosť na dozornom úrade

Máte právo sťažovať sa o nás na príslušnom dozornom úrade pre ochranu údajov: Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestr. 2-4
40213 Düsseldorf
Telefón: +49 21138424-0
Fax: +49 21138424-10
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

Stav: 14. 6. 2018