Váš osobný partner pozdĺž celej Vašej logistiky

Služby
Rieše­nia balenia

Spoločnosť Axxum vám ponúka spoľahlivé riešenia balenia priemyselného tovaru a ocele. Vďaka svojim skúsenostiam získaným na ...

Služby
Rieše­nia pre dodá­vateľský reťazec

Je jedno, čím chcete pohnúť: Spoločnosť Axxum je váš spoľahlivý partner pre celý dodávateľský reťazec. Pri vašich prepravných ...

Služby
Servis

Servis je pre nás ako vášho osobného partnera v rámci celého reťazca tvorby hodnôt vždy na prvom mieste. K úlohám ...

Služby
Poraden­st­vo

SpoločnosťAxxum je vaším partnerom pri veľkých úlohách týkajúcich sa procesov inbound a outbound ...