Rozwiązania w ramach łańcucha logistycznego
Odprawa celna

W ramach pozaeuropejskich operacji transportowych fachowcy z naszego przedsiębiorstwa zależnego CON-PRO zajmują się kwestiami związanymi z odprawą celną.

Odprawa celna
  • Obsługa dokumentów celnych
  • Komunikacja
  • Przygotowanie ładunku zgodnie z przepisami celnymi

Sporządzamy niezbędne dokumenty celne, przygotowujemy ładunek zgodnie z przepisami celnymi i obsługujemy komunikację z odpowiednimi placówkami w miejscu wysyłki i miejscu docelowym.

Odprawa celna
  • Obsługa dokumentów celnych
  • Komunikacja
  • Przygotowanie ładunku zgodnie z przepisami celnymi