Usługi
Obsługa
Jako partner w ramach całego łańcucha wartości zawsze koncentrujemy się na odpowiedniej obsłudze. Oferujemy całościowe rozwiązania i obsługujemy wszystkie niezbędne działania dodatkowe – kompleksowa obsługa w jakości Axxum.

Przykładowo obejmuje ona, oprócz montażu i demontażu dóbr przemysłowych, także usuwanie materiałów opakowaniowych, profesjonalny recykling tworzyw sztucznych, różnego rodzaju usługi inżynierskie oraz usługi produkcyjne, takie jak przejmowanie całych etapów produkcji.

Obsługa

Jako partner przemysłowy jesteśmy dobrze zaznajomieni z procesami naszych klientów, dlatego możemy sprawnie przejmować zadania produkcyjne naszych partnerów.

Produkcja na zlecenie
 • Gruntowna wiedza związana z procesami u klientów
 • Rozwiązania procesowe i personalne
 • Obsługa w ramach całego łańcucha wartości

Axxum identyfikuje potrzeby klienta, oferując mu rozwiązania procesowe i osobowe w ramach outsourcingu wzdłuż całego łańcucha wartości.

Produkcja na zlecenie
 • Gruntowna wiedza związana z procesami u klientów
 • Rozwiązania procesowe i personalne
 • Obsługa w ramach całego łańcucha wartości
Usługi

W zakresie konstrukcji obiektów przemysłowych nasze przedsiębiorstwo zależne GTS jest najlepszym partnerem.

Usługi
 • Sterowanie wszystkimi procesami w ramach inżynierii urządzeń i transportu
 • Specjaliści z wieloletnim doświadczeniem
 • Realizacja zgodnie z terminem, wiedzą specjalistyczną i założonym budżetem

Obsługujemy i prowadzimy wszystkie procesy związane z planowaniem i budową obiektu lub projektu transportowego – zawsze w oparciu o sprawdzoną jakość Axxum. Nasi klienci zawsze mogą polegać na wieloletnim doświadczeniu naszych inżynierów i specjalistów. Chętnie podejmujemy wyzwania, planujemy przedsięwzięcia i realizujemy je zgodnie z terminem, wiedzą specjalistyczną i założonym budżetem.

Usługi
 • Sterowanie wszystkimi procesami w ramach inżynierii urządzeń i transportu
 • Specjaliści z wieloletnim doświadczeniem
 • Realizacja zgodnie z terminem, wiedzą specjalistyczną i założonym budżetem
Usługi

Axxum nie tylko ponosi odpowiedzialność za opakowanie i transport dóbr przemysłowych klienta, ale także za montaż i demontaż jego produktów oraz procesy dodatkowe w miejscu docelowym.

Montaż
 • Związane z procesem transportu projekty montażowe
 • Długoterminowe usługi montażowe
 • Przedsiębiorstwa partnerskie na całym świecie

Nasi doświadczeni monterzy, przykładowo ze spółek GTS i REPACK, oprócz związanych z procesem transportu projektów montażowych oferują także długoterminowe usługi montażowe.

Montaż
 • Związane z procesem transportu projekty montażowe
 • Długoterminowe usługi montażowe
 • Przedsiębiorstwa partnerskie na całym świecie
Usługi

W zakresie recyklingu nasza spółka zależna CON-PRO obsługuje pełen zakres przeróbki tworzyw sztucznych.

Recykling tworzyw sztucznych
 • Kompleksowa przeróbka tworzyw sztucznych
 • Utylizacja i recykling
 • Obsługa logistyki i przywrócenie materiału na rynek

W ramach naszych profesjonalnych procesów specjalistycznych zajmujemy się nie tylko utylizacją, ale także recyklingiem selektywnym tworzyw sztucznych. Obsługujemy także kompleksową logistykę i przywrócenie.

Recykling tworzyw sztucznych
 • Kompleksowa przeróbka tworzyw sztucznych
 • Utylizacja i recykling
 • Obsługa logistyki i przywrócenie materiału na rynek