Polityka prywatności

Polityka prywatności Axxum GmbH

Witamy na naszej stronie internetowej. Ochrona sfery prywatnej użytkowników jest dla nas bardzo ważna. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania danych użytkowników.

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych

Operatorem strony internetowej i podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest
Axxum GmbH
In der Fleute 46
42389 Wuppertal

Nasz inspektor ochrony danych

Christian Mommers
intersoft consulting services AG
Beim Strohhause 17
20097 Hamburg
E-mail: cmommers@intersoft-consulting.de

Gromadzenie danych użytkowników

Użytkownicy mogą korzystać z naszej strony internetowej bez ujawniania swojej tożsamości. Nie gromadzimy imienia, nazwiska, adresu ani danych kontaktowych użytkowników.

Analiza sieciowa – Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieciowej udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics stosuje tzw. pliki „cookie”, pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiające analizę korzystania przez niego ze strony internetowej. Wygenerowane przez plik cookie informacje o korzystaniu z tej strony przez użytkowników są z reguły przesyłane do serwera firmy Google w USA i tam zapisywane. Na tej stronie internetowej aktywowano funkcję anonimizacji IP, w związku z czym adres IP użytkowników jest skracany przez firmę Google w ramach państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP jest przesyłany na serwer firmy Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej firma Google wykorzystuje te informacje do analizy sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkowników, do sporządzania raportów o aktywności na stronach internetowych oraz do świadczenia na rzecz operatora strony innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi firmy Google. Poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie; jednak w takim przypadku niektóre z funkcji tej strony internetowej mogą nie być w pełni dostępne. Ponadto użytkownik może zablokować gromadzenie i przetwarzanie przez Google danych wygenerowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem z tej strony internetowej (włącznie z adresem IP), pobierając i instalując dodatek do przeglądarki dostępny pod następującym linkiem. Kliknij tutaj, aby pobrać aktualną wersję.

Prawo do informacji i pozostałe prawa

Użytkownik ma prawo do bezpłatnej informacji o zapisanych danych, które go dotyczą, oraz – w razie potrzeby – prawo do korekty, zablokowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania tych danych, sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do przekazania tych danych sobie lub podmiotowi trzeciemu.

Osoba kontaktowa ds. ochrony danych

W razie pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystania danych osobowych użytkownika, w celu uzyskania informacji, dokonania sprostowania, zablokowania lub usunięcia danych oraz w celu odwołania udzielonych zgód prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Użytkownik ma prawo do wniesienia na nas skargi do właściwego organu nadzorczego, krajowego inspektora ochrony danych i swobody informacji Nadrenii Północnej-Westfalii
Kavalleriestr. 2-4
40213 Düsseldorf
Telefon: +49 21138424-0
Faks: +49 21138424-10
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

Stan: 14.06.2018