Twój osobisty partner w zakresie logistyki.

Usługi
Rozwiąza­nia w zakre­sie opakowań

Pakowanie różnych dóbr przemysłowych to istota działalności Grupy Axxum. Od dziesięcioleci mamy do czynienia z ciekawymi wyzwaniami ...

Usługi
Rozwiąza­nia w ramach łańcucha logistycznego

Niezależnie od rodzaju towaru: Axxum to niezawodny partner w ramach całego łańcucha logistycznego. Wspieramy klientów ...

Usługi
Obsłu­ga

Jako partner w ramach całego łańcucha wartości zawsze koncentrujemy się na odpowiedniej obsłudze. Oferujemy całościowe ...

Usługi
Doradzt­wo

Axxum jest partnerem w realizacji dużych zadań związanych z procesami przychodzącymi i wychodzącymi ...