Gegevensbescherming

Privacyverklaring van Axxum GmbH

Dank u voor uw interesse in onze website. Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw privéleven. Hieronder leggen we u uitgebreid uit hoe we met uw gegevens omgaan.

Verwerkingsverantwoordelijke

De aanbieder van de website en de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens is
Axxum GmbH
In der Fleute 46
42389 Wuppertal

Onze functionaris voor gegevensbescherming

Christian Mommers
intersoft consulting services AG
Beim Strohhause 17
20097 Hamburg
E-mail: cmommers@intersoft-consulting.de

Het verzamelen van uw gegevens

U kunt ons online-aanbod gebruiken zonder uw identiteit prijs te geven. Wij verzamelen uw naam, adres of contactgegevens niet.

Web Analytics - Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “Cookies”, tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst en waarmee geanalyseerd kan worden hoe u de site gebruikt. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Op deze website is de IP-anonimisering ingeschakeld, zodat het e-mailadres van de gebruiker door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn binnen het verdrag over de Europese Economische Ruimte, eerst ingekort wordt. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort. In opdracht van de eigenaar van deze website zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website door de bezoekers te analyseren, om verslagen over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en het internet samenhangende diensten aan de eigenaar van de website te leveren. Het IP-adres van uw browser dat voor Google Analytics doorgegeven wordt, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het plaatsen van cookies verhinderen door de instelling van uw browser aan te passen; in dat geval kunt u misschien niet alle functies van deze website volledig gebruiken. Bovendien kunt u de verzending van de door het cookie geproduceerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (inclusief uw IP-adres) naar Google en de verwerking van die gegevens door Google verhinderen door de via de volgende link verkrijgbare browserplug-in te downloaden en te installeren. Klik hier om de meest actuele versie te downloaden.

Recht van inzage en overige rechten

U hebt recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen gegevens en evt. recht op rectificatie, afscherming en wissen van gegevens en beperken van de verwerking, recht op bezwaar tegen de verwerking van deze gegevens en recht op het doorgeven van de gegevens aan u of aan derden.

Aanspreekpartner voor gegevensbescherming

Richt u met vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, voor informatie, rectificatie, beperking of wissen van gegevens en voor het herroepen van eerder gegeven toestemmingen tot onze functionaris voor gegevensbescherming.

Recht van bezwaar bij de toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om u over ons te beklagen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming: Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestr. 2-4
40213 Düsseldorf
Telefoon: +49 21138424-0
Fax: +49 21138424-10
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

Versie: 14.06.2018