Adatvédelem

Az Axxum GmbH Adatvédelmi Nyilatkozata

Érdeklődését örömmel fogadjuk weboldalunkon. A magánélet védelme számunkra kiemelt fontosságú. A továbbiakban részletesen tájékoztatjuk arról, hogyan kezeljük adatait.

Az adatfeldolgozásért felelős személy

A weboldal szolgáltatója és egyben az adatfeldolgozás felelőse az
Axxum GmbH
In der Fleute 46
42389 Wuppertal

Adatvédelmi megbízottunk

Christian Mommers
intersoft consulting services AG
Beim Strohhause 17
20097 Hamburg
E-mail: cmommers@intersoft-consulting.de

Adatainak rögzítése

Online szolgáltatásainkat Ön személyes adatainak közlése nélkül használhatja. Sem az Ön nevét, címét vagy elérhetőségi adatait nem rögzítjük.

Web Analytics - Google Analytics

Ez a weboldal Google Analytics alkalmazást, azaz a Google Inc. (Google) honlapelemző szolgáltatását használja. A Google Analytics ún. „sütiket”, vagyis olyan szövegfájlokat használ, amelyek a felhasználó számítógépén tárolódnak, és lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését. A felhasználói weboldalhasználattal kapcsolatos, süti által létrehozott információ rendszerint a Google egy USA-beli szerverére kerül, és ott tárolódik. Ezen a weboldalon aktiválásra került az IP-anonimizálás, amelynek során a felhasználó IP-címét a Google az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodást aláíró államokban lerövidíti Csak kivételes esetekben fordulhat elő, hogy a teljes IP-címet egy USA-beli Google-szerverre továbbítják, és ott rövidítik le. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra használja, hogy a felhasználó weboldalhasználatát kiértékelje, a weboldal aktivitásáról jelentéseket készítsen, illetve további, weboldal- és internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat teljesítsen a weboldal üzemeltetője felé. A Google Analytics által az Ön böngészőjéről továbbított IP-cím a Google egyéb adataival nem kerül összevetésre. A sütik tárolását saját böngészője megfelelő beállításával korlátozhatja; ebben az esetben viszont előfordulhat, hogy a weboldal nem minden funkcióját tudja teljes körűen alkalmazni. Ezenkívül a sütik által gyűjtött, weboldalhasználattal kapcsolatos adatok (beleértve az Ön IP-címét) a Google felé történő továbbítását, illetve ezen adatok Google általi feldolgozását úgy is megakadályozhatja, hogy az alábbi link alatt elérhető böngészőbővítményt letölti és telepíti számítógépén. A legújabb verzió letöltéséhez kattintson ide.

Hozzáférési és egyéb jogok

Önnek joga van a lementett adataival kapcsolatos ingyenes tájékoztatáshoz, illetve szükség esetén helyesbítési, visszavonási, törlési, az adatfeldolgozással szemben korlátozási, valamint az adatfeldolgozással és azok harmadik félnek történő továbbításával szemben tiltakozási jog illeti meg.

Az adatvédelmi tisztviselő

Személyes adatainak rögzítésével, feldolgozásával vagy azok felhasználásával kapcsolatban felmerülő, esetleg tájékoztatással, helyesbítéssel, letiltással, az adatok törlésével vagy egy korábbi hozzájárulás visszavonásával kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon adatvédelmi megbízottunkhoz.

Felügyeleti hatósághoz címzett panasztételi jog

Önnek jogában áll az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál panaszt tenni. Nordrhein-Westfalen adatvédelmi és információs szabadságért felelős tartományi megbízottja itt érhető el:
Kavalleriestr. 2-4
40213 Düsseldorf
Telefon: +49 21138424-0
Fax: +49 21138424-10
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

Utolsó módosítás: 2018. 06. 14.