Řešení dodavatelského řetězce
Výrobní logistika

Díky svým logistickým řešením zaručujeme jako integrovaný partner odborné know-how a zajišťujeme procesy just-in-time a just-in-sequence.

Výrobní logistika
  • Analýza rizik a zaznamenání požadavků
  • Komplexní řešení
  • Zásobování výroby a odpadové hospodářství
  • Po celé Evropě

Se společností CON-PRO provedeme analýzu rizik a zaznamenáme požadavky Vaší výrobní logistiky. Kromě odborného provedení všech logistických kroků klademe důraz na komplexní řešení. Proto Axxum již celá léta přebírá odpovědnost za zásobování výroby a odpadové hospodářství významných společností. Plánujeme dopravní prostředky, zhotovujeme přepravní dokumenty a přebíráme zajištění nákladu – v celé Evropě a zásadně se školeným personálem.

Výrobní logistika
  • Analýza rizik a zaznamenání požadavků
  • Komplexní řešení
  • Zásobování výroby a odpadové hospodářství
  • Po celé Evropě