Tiráž

Zodpovedný poskytovateľ služieb podľa § 5 nemeckého zákona o telemédiách (Telemediengesetz/TMG/)

Axxum GmbH
In der Fleute 46
42389 Wuppertal

Telefón: +49 202 7696843-0
Telefax: +49 202 7696843-22
E-mail: info@axxum.eu

Obchodný register: Okresný súd Wuppertal, OR 7688
Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty: DE291109237
Konateľ oprávnený na zastupovanie: Werner Salber, Kai Bentz

VOP a Nemecké všeobecné špedičné podmienky
Naše VOP si môžete stiahnuť ako PDF. Pre Rakúsko kliknite tu.
Naše Nemecké všeobecné špedičné podmienky si takisto môžete stiahnuť ako PDF.

Oznámenie týkajúce sa ručenia a zodpovednosti
Za obsah hypertextových odkazov prepojených stránok tretích strán sú zodpovední prevádzkovatelia týchto stránok.

Používanie informácií alebo údajov, predovšetkým rozmnožovanie textov, častí text a textov alebo obrázkového materiálu na iné ako súkromné účely si vyžaduje výslovný predchádzajúci súhlas poskytovateľa služieb.

Koncept
Kleinundpläcking GmbH
Sophienstraße 25
10178 Berlin
Nemecko

www.kleinundplaecking.com

Koncept, tvorba a programovanie
diesdas.digital GmbH & Co. KG
Oranienstraße 6
10997 Berlin
Nemecko

www.diesdas.digital

Stav: 20. 12. 2017