Nota prawna

Odpowiedzialny dostawca usług według § 5 ustawy o mediach elektronicznych (TMG)

Axxum GmbH
In der Fleute 46
42389 Wuppertal

Telefon: +49 202 7696843-0
Faks: +49 202 7696843-22
E-mail: info@axxum.eu

Rejestr handlowy: Sąd Rejonowy Wuppertal, HRB 7688
Numer identyfikacyjny podatku od towarów i usług: DE291109237
Uprawniony do reprezentacji dyrektor zarządzający: Werner Salber, Kai Bentz

Ogólne Warunki Handlowe oraz Ogólne Niemieckie Warunki Spedycyjne
Nasze Ogólne Warunki Handlowe są dostępne do pobrania w formacie PDF. Warunki dla Austrii są dostępne tutaj.
Ogólne Niemieckie Warunki Spedycyjne są dostępne do pobrania w formacie PDF.

Zastrzeżenie prawne
Odpowiedzialność za treść linkowanych stron podmiotów trzecich ponoszą operatorzy tych stron.

Korzystanie z informacji lub danych, w szczególności powielanie tekstów, fragmentów tekstów lub materiałów graficznych, do celów innych niż prywatne wymaga wyraźnej wcześniejszej zgody dostawcy usługi.

Koncepcja
Kleinundpläcking GmbH
Sophienstraße 25
10178 Berlin
Niemcy

www.kleinundplaecking.com

Koncepcja, projekt i programowanie
diesdas.digital GmbH & Co. KG
Oranienstraße 6
10997 Berlin
Niemcy

www.diesdas.digital

Stan: 20.12.2017